Ziekmeldingen in eigen regie

< Terug naar Nieuws


Sinds januari 2017 maakt Vivent gebruik van de arbodienstverlening van Synthra (bedrijfsarts en praktijkondersteuner bedrijfsarts). De werkwijze van Synthra sluit goed aan bij de visie van Vivent op vitaliteit en verzuim. Synthra werkt vanuit het eigen regie model, waarbij de medewerker centraal staat en een prominente, verantwoordelijke rol krijgt in het eigen verzuimproces.

Deze werkwijze wordt ondersteund door het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS). Dat is een online programma dat medewerkers ondersteunt in alle activiteiten rondom verzuim en in de begeleiding/terugkeer naar arbeid. Zie ook de filmpjes op www.synthra.nl en kies in het menu voor arbeidsdeelnamesysteem. 

Deze nieuwe manier zal naar verwachting helpen om het verzuim binnen Vivent op een ‘gezond’  en acceptabel niveau te brengen. 

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail of bel via