Privacyverklaring


Onze website verzamelt statistische gegevens via het programma Google Analytics en Add This. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Vivent gebruikt deze gegevens enkel en alleen om de website aan te passen aan de wensen en voorkeuren van gebruikers. U kunt onze website dus anoniem raadplegen. Zie ook: cookies.

Vult u een van de formulieren in, dan worden persoons- of adresgegevens door onze medewerkers conform wet- en regelgeving verwerkt, waaronder de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Europese  Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of verstrekt aan derden.