Vrijwilligerswerk


Samen maken we het aangenaam

Onze medewerkers krijgen bijna dagelijks hulp van een gemotiveerde groep vrijwilligers. Zonder hen zou er veel minder tijd zijn voor de leuke dingen die het leven aangenaam maken. Bijna 700 vrijwilligers zetten zich actief in om onze cliënten iets extra's te bieden. De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Daarom zijn we als Vivent steeds op zoek naar hoe we als professionals en vrijwilligers samen het welbevinden van de cliënt kunnen verbeteren.

Elkaars deskundigheid en ervaring op creatieve wijze benutten!
Individuele keuzes van de cliënt staan centraal in de Vivent zorgverlening. 
Want het ervaren van kwaliteit van leven is voor iedereen anders. De wensen van de cliënten zijn hierdoor zeer divers.

Onze professionals kunnen de cliënt helpen met het maken van keuzes door goed te luisteren en door te vragen naar persoonlijke interesses van de cliënt. Op welke wijze wil de cliënt de gewenste ondersteuning ontvangen en door welke personen, in de vorm van mantelzorg, vrijwilligers  of professionals.

Alleen met de inzet, ervaring, deskundigheid en creativiteit van de cliënt, diens mantelzorger, de vrijwilligers, familie, kennissen en de Vivent professionals samen kunnen we in de toekomst de kwaliteit van de zorg blijven waarborgen. Om het welbevinden van de cliënt te bereiken zullen we samen sfeer moeten maken. 

Wilt u ook wat extra sfeer verzorgen?
Wandelen, helpen koken, een praatje maken, creatief bezig zijn, de dierenweide verzorgen, sjoelen, biljarten? 
Kijk eens naar onze openstaande vacatures op https://vivent.voorvrijwilligers.nl 
Kunt u niets vinden, maar wilt u wel iets voor een ander betekenen?

Neem dan contact op met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.